Av Zelal Bu – 3 Pdf indir

Genel kategorisine 28 Mart, 2017 tarihinde eklendi, 255 defa okundu

Jiyan bi xwe ji kul, keser, dilzizi, xwarin, vexwarin, tekili, axaftin, dilgermi, jari, keni, giri, hezkirin, tadayi, belengazi, dewlemendi, bebexti, dilsozi, xapandin, çewti, ferbuyi, tekoşeri, ceribandin, şunvemayi-peşveçuyin u bi hezeran cüreyi te jiyandin… Le hiç careki jiyanek jiyaneki ditir nagir e.. u guherin ji we nakokiye diafır e.

Mamosta Mezher Bozan di romana xwe ya “Av Zelal Bu” de ji jiyane dimenek ruxandiye ber çavan u weke se cure u se kiteb derxistiye u gihandiye we xwendewanan. Ev cureyen peşin Weke “Av Zelal bu-I” u “Av Zelal bu-II” ji disan ji nav Weşanen Peri ve derketi bu. Me bi dilxweşi “Av Zelal bu-III” ji weşand u gihandiye deste we xwendevanan… Embawerdikin ku hun weke “Av Zelal Bu-I-II-” bixwinin u binirxinin.

Av bi herikandine, jiyan bi ditin u zanyariye zelal dibe…

Li we erdnigare gor nerina we gelo av zelal buye an na?!…

Di çi cureyi de zelal buye u di çi cureyi de hin şelu ye?!

Fermo; hun ji bixwinin u bigehejin encameki!…

Etiketler : , ,

Yorum Yaz