"Dil Sanatları Kitapları" Kategorisi

Dil İllüzyonları Pdf indir

Dil Sanatları Kitapları kategorisine 1 Şubat, 2017 tarihinde eklendi, 245 defa okundu

Dil İllüzyonları Pdf

Şu anda bu satırları okuduğunuza göre sizi bir merak sarmış olmalı. Ben bu merakı ‘yaşamımda neler mümkün?’ sorusuyla tanımlıyorum. Bu kitap, merakla yaşama bakarken size bir ışık tutabilmesi için yayına hazırlandı. Sayfaları karıştırırken pek çok araçla karşılaşacaksınız. Yaşam haritalarınızı zenginleştirebilmeniz için çeşitli yaklaşımlar ve yöntemler bulacaksınız. Onları okuyup kullandığınızda yeni farkındalıklara ulaşacaksınız. Seçenekleriniz artacak ve zamanla yaşamınızı istediğiniz şekilde yaşamak için daha da ustalaşacaksınız. Yaşamdaki gizemin sizi merak uyandırmaya devam etmesi dileğiyle.
-Dr. Gülsün Zeytinoğlu-
(Tanıtım Bülteninden)

Devamını Oku

Türkçenin Grameri Pdf indir

Dil Sanatları Kitapları kategorisine 1 Şubat, 2017 tarihinde eklendi, 212 defa okundu

Türkçenin Grameri Pdf

Yazar, 1940 yılında okullarda okutulan gramer derslerine yardımcı olması amacıyla Ana Hatlarıyla Türk Grameri adlı eserini yazmıştı. Türkçenin Grameri (1. baskısı 1974) bu eserin olgunlaşmasından ortaya çıkmıştır. Tahsin Banguoğlu kitabın başındaki; “Ön Söz” ve “Giriş” bölümlerinden sonra Türkçenin gramerini üç bölüm altında incelemiştir: “1. Ses Bilgisi, 2. Yapı Bilgisi, 3. Söz Dizimi”. Ayrıca eserin sonunda “Adlamalar” ve “Kaynaklar” bolumu ve eserde kullanılan kısaltmalar yer almaktadır. (Tanıtım Bülteninden)

Devamını Oku

Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu Pdf indir

Dil Sanatları Kitapları kategorisine 1 Şubat, 2017 tarihinde eklendi, 199 defa okundu

Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu Pdf

15 milyon adetten fazla satış yapmış olan Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu yazarlar, editörler, öğrenciler ve eğitimciler için vazgeçilmez bir kaynak kitaptır. Sosyal bilimler alanındaki akademik yayımlar için geliştirilmesine rağmen, her alandaki akademik çalışmalarda istifade edilebilir. Yeniden gözden geçirilmiş 6. Basım’da kılavuz, daha kullanışlı olması için baştan başa yeniden tasarlanmış ve yeniden düzenlenmiştir. Bu baskıda sorularınızın cevaplarını çok daha büyük bir süratle bulabileceksiniz.

Kullanışlı referans ve alıntılama sistemiyle tanınan APA Yazım Kılavuzu başlıklandırma, tablolar, istatistikler ve bilimsel dilde yalın, güçlü ve estetik bir üslup kullanabilme gibi konularda yol gösterir. Metin, veri, grafik ve benzeri bilgiyi mesleki dergilerde, üniversite tezlerinde, sunumlarda veya online yayımlarda nasıl sunacağınıza ilişkin yönlendirmelerden istifade edebilirsiniz.

Gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 6. Basım’da öne çıkan yenilikler:
Yazarlık etiği ve ortak yazarlık ilkeleri, tıpkıbasımlar, intihal, öz-intihal, katılımcı kimliklerinin gizlenmesi ve ulaşılabilir, doğrulanabilir veri kullanımı
Dergi makalesi raporlama standartlarında, ampirik çalışmaların kesin ve net raporlanmasına yardımcı olacak yenilikler
Elektronik yayımlarda kolaylık sağlayacak basitleştirilmiş APA başlıklandırma stili
Dilde ön yargıyı en aza indirgemek için güncellenmiş yönergeler, günümüz standartlarına uygun olmayan tarihsel dilin sunumu üzerine yeni bir bölüm
Çıkarımsal istatistikleri raporlamada yeni yönergeler
Uzun veri setlerini ve diğer medya araçlarını içeren tamamlayıcı dosya kullanımında yeni yönergeler
Elektrofizyolojik ve biyolojik veriler de dâhil olmak üzere bulguların en iyi şekilde gösterimi için yöntem seçimi üzerine genişletilmiş içerik
Referans alıntılarının bütün yönleri üzerine temellendirilmiş bilgiler, güvenilir bir kaynak konumlandırma yolu olan dijital nesne tanımlayıcısının rolünü vurgulayan elektronik kaynaklar üzerine genişletilmiş bir tartışma
Yayım süreci üzerine yeni yönergeler, meslektaş değerlendirmesi sürecinin işlevi; yayım sürecinde etik, yasal, ilkesel gereklilikler üzerine bir tartışma; makale baskıdayken yayıncıyla çalışma üzerine yönergeler
(Tanıtım Bülteninden)

Devamını Oku

Mir’atü’l-Memalik (Seydi Ali Reis) Pdf indir

Dil Sanatları Kitapları kategorisine 1 Şubat, 2017 tarihinde eklendi, 200 defa okundu

Mir’atü’l-Memalik (Seydi Ali Reis) Pdf

Başlangıcından günümüze kadar çok geniş coğrafyalarda, değişik kültürlerin etkisi altında gelişmiş bulunan Türk dilinin tarihî gramerinin yazılabilmesi için çeşitli sahalarda ve devrelerde az da olsa değişik gramer özellikleri gösteren metinlerin incelenmesine ihtiyaç vardır. Bu görüşten hareketle çalışma konusu edilen eser, 16. yüzyıl Türk nesri hakkında örnek özellik göstermektedir. Ayrıca edebiyatımızın önemli seyahatnamelerinden olan Mîr’âtü’l-Memâlik, Türk tarihi ve kültürü bakımından da üzerinde durulmaya değer bir eserdir.

 

Devamını Oku

Semboller Pdf indir

Dil Sanatları Kitapları kategorisine 1 Şubat, 2017 tarihinde eklendi, 216 defa okundu

Semboller Pdf

Nesiller boyu süregelen bilinmeyenlerin sır dolu geçitlerinde ortaya çıkan gerçekler, açıklanamayan, açıklanmak istenmeyen efsanenin perdelerini bir kez daha araladı. Atlantis ve Mu… Diğerleri gibi onlar sadece görünendi…
Tarih sayfalarına sığdırılması gereken hakikat, kimi medeniyetlerce masallara sığındırılmakla yetindi. Oysa gerçek bambaşkaydı. Görünenlerin ötesine geçmek, bilinmeyenlerin de cevabını birlikte getirdi.
Sahipsiz bırakılan her ırk, sahipsiz bırakılan her can birgün muhakkak gerçeğe kavuşur.
İşte o zaman…
Olacaklardan tanrı sizi korusun.
Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bir diriliş, bilinmeyenlerin cevabını da birlikte getirdi.
Cevaplar yükseldikçe, tanrı’nın yüce adaletiyle birleşti.
Adalet hangi medeniyetlerde yanlış ellere teslim edildi?

Devamını Oku

Göktürkçe Öğreniyorum Pdf indir

Dil Sanatları Kitapları kategorisine 1 Şubat, 2017 tarihinde eklendi, 244 defa okundu

Göktürkçe Öğreniyorum Pdf

Türk alfabesinin, belgelenebilir 2500 yıllık bir géçmişi bulunmaktadır. En sağlam ürünlerini Göktürkler döneminde vermiştir; bunlar, günümüzde Orkun Yazıtları olarak anılır. Taşa yazılan bu yazılarla birlikte, kağıt üstüne yazılı ürünlerimiz de bulunmaktadır. Kitap biçiminde bir de Irk Bitig adlı yapıt günümüze ulaşmıştır.

Uygurların Göktürkleri yıkmasından soñra işler değişti. Kendi yazı düzeneğimizi bir kıyıya koyup, Soğd kökenli alfabeyi işlekleştirmelerinden soñra, ulusumuzda kopukluklar yaşanmaya da başlamış oldu. Odur, budur biz bir daha ortak bir yazı düzeneği kullanmadık. Kiril kullanan Asya Türklerinde bile ortaklık yoktur. Birinde olan damga, bir başkasında bulunmaz. İşte! Böylesi bir dağınıklıkta bile, biz yéñiden birleşebileceğimizi, sözlerimizi kendi yazı düzeneğimiz ile somutlaştırabileceğimizi, elle tutulur duruma getirebileceğimizi söylüyoruz. Bunuñ için çalışıyoruz; Türk alfabesi yéñiden işleklik kazansın.

Türk alfabesini öğretme ve yaygınlaştırma akımı, tüm kurum ve kuruluşlardan bağımsız olarak sürer, toplum tabanında yayılmayı amaçlar.
(Tanıtım Bülteninden)

Pdf Kitap indir:

  • göktürkçe öğreniyorum kitabı pdf
Devamını Oku

Türkçenin Sırları Pdf indir

Dil Sanatları Kitapları kategorisine 1 Şubat, 2017 tarihinde eklendi, 197 defa okundu

Türkçenin Sırları Pdf

Bir dilin kelimelerini hor görmek, hakir görmek, hele şu veya bu politik veya ideolojik sebeple dilden atılabilir görmek, en az, onların oluş ve yontuluş tarihini bilmemekten, hatta sevmemekten doğan büyük bir gaflettir.

Çünkü, milletlerin olduğu gibi, kelimelerin de tarihi vardır. Bir milletin ataları, asırlarca o kelimelerle doymuş, onlarla düşünmüş; birbirlerini ve evlatlarını o kelimelerle tamamıyla milli bir sanatla işleyip Türk yapmışsa, evlatlar, artık o kelimelere düşman kesilemezler.”

Türk dili üzerinde yıllar yılı yaptığı araştırmaları ve incelemeleri makaleler hâlinde ortaya koyan merhum Banarlı’nın bu eseri her Türkçe sevdâlısının başucu kitabıdır. Bu kitap aynı zamanda lise ve üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmakta olup Milli Eğitim Bakanlığı’nın tavsiye ettiği 100 Temel Eser arasındadır.
(Tanıtım Bülteninden)

 

Devamını Oku

LearNihongo Japonca Dilbilgisi Pdf indir

Dil Sanatları Kitapları kategorisine 1 Şubat, 2017 tarihinde eklendi, 219 defa okundu

LearNihongo Japonca Dilbilgisi Pdf

Bir dil öğrenmeye karar verdiğimiz zaman ilk olarak bir kaynak arayışına gireriz. Tabii ki de bu kaynağın da yeterli bir kaynak olması gerekir. Aynı anda 3 – 4 farklı kaynaktan çalışıldığında sürekli aynı konuları tekar edip bir türlü ilerleyemeyiz. Biz Akira Hocam ile sizlere tüm ihtiyacınızı giderecek bir kitap hazırladık. Alışılmış dilbilgisi kitaplarının sıkıcı ve akademik anlatımı yerine keyifli bir anlatımı tercih ettik. Konuları mümkün olduğunca örneklerle pekiştirdik. Her yaş grubuna hitap eden bir kitap yazdığımızı düşünüyorum. Kitabımızı öğrencilerimizden gelen geri bildirimlerle, nasıl en iyisini yapabilirize cevap aradık. Bu sebeple kitabımız interaktif bir ortamda yazılan ilk Japonca Dilbilgisi kitabı özelliğini taşımaktadır.

LearNihongo ile Japonca’nın ne kadar kolay bir dil olduğunu göreceğiniz bu kitabın tüm öğrenenlere yararlı olması dileğiyle…
(Tanıtım Bülteninden)

 

Devamını Oku

Uygulamalı Çeviri Rehberi pdf

Dil Sanatları Kitapları kategorisine 8 Ocak, 2017 tarihinde eklendi, 238 defa okundu

Uygulamalı Çeviri Rehberi pdf

Uygulamalı Tercüme Kılavuzu’nun amacı, okuyucuların sözlüğün içindeki kelimelerin doğru anlamlarını bulmalarına izin vermektir; İngilizce dil özellikleri, yan sayfalar, alıntılar ve Türkçe metinler; Türkçe çeviriler, yan sınavlar, denemeler ve İngilizce metinler kolaylıkla tercüme edilebilir. Bu amaçla, bu çalışma, okuyucuların okuma yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan, egzersizler tarafından desteklenen çok sayıda tablo ve etkinlik tarafından desteklenen örnek niteliğindeki örneklerle altı ana bölümden oluşmaktadır.

Uygulamalı Tercüme Kılavuzu’nun her bölümünün sonunda, ilk açıklamalar, daha sonra örnek çalışmalar ve son olarak egzersizler gerçekleştiğinde, tatbikatların ılımlı seviyesine göre uyarlanmış yanıt tuşları bulunur. Her alandan okuyucuyu desteklemek için hazırlanan bu eser, içerik olarak çok zengin bir özelliğe sahiptir. Ayrıca,
Okuyucuların, kitaplarını çok amaçlı olarak kullanmalarına ve çeviri uygulamalarını yaparken dizüstü bilgisayarın kullanılmasını gerektirmeyecek şekilde, geriye dönüp incelemek amacıyla çevirilerini saklamaya izin vererek, egzersizlerden sonra gerekli boşlukları vererek.

Uygulamalı Çeviri Rehberi Kitabı Okuyucu Yorumları

İngilizce yeni başlayanlar için uygun değildir. Ancak bunun üstündeyseniz kullanmak için iyi bir kitap.

Yorum-2

Çeviri için bir rehber haricinde başka her şeye benziyor .. Sıkılmış eski çevirilerden bir kitap yazmam gerektiğini söyledim .. Beğenmedim .. Kimseye tavsiye etmiyorum ..

Devamını Oku

Türkiye Türkçesi Söz Dizimi pdf

Dil Sanatları Kitapları kategorisine 8 Ocak, 2017 tarihinde eklendi, 200 defa okundu

Türkiye Türkçesi Söz Dizimi pdf

Anlatımın temel yapı taşları kelimelerdir. Kelimeler tek başına anlamlı olmakla birlikte, duygulara, düşünce ve arzuları tek başına söylemek için yeterli değildir. Sözcükler tek bir cisim için tek bir cisimdir, hareketleri, tam bir dilek, duygu ve düşünceleri ifade etmezler. Tek tek konuşmamaktayız.
Ayetimizi açıklamak istediğimizde, kelimeleri bir düzen içinde birleştiririz, onları belirli kurallar çerçevesinde, birbirlerine göre yan yana yerleştirerek daha büyük bir birlik oluştururuz. Sözcükler, bazı kurallara bağlı olarak bir kafes oluşturmaları için, sözle ilgili olarak kullanıldığında yalnızca ifade aracı olurlar. Aynı zamanda düşüncelerimizi, duygularımızı, bilgimizi, deneyimlerimizi ve deneyimlerimizi ifade etmemize yardımcı olan dilimizin ifadesi.
Bir grup ya da cümle oluşturmak için kullanılan bir grup kelimenin kuralları, bu cümle ve cümle içindeki görevleri, birbirleriyle olan ilişkileri, düzenleri ve cümle yapıları kurallarına göre incelenmekte ve incelenmektedir. -konuşmalı sözdizimi.
Edebî metinlerden seçilen örneklere dayanarak, elinizdeki kitapta Türk Türkçesinin sözdizimi, uygulanmış bir şekilde incelenmiş ve incelenmiştir.

Türkiye Türkçesi Söz Dizimi Kitabı Okuyucu Yorumları

Türkçemizin sözdizimini öğrenmek ve bilgimizi pekiştirmek için toplu bir kitaptır. Sağlanan örnekler ve örnek çözümler, konuyu iyi anlamış ve daha fazla unutturmuyor. Türk dili ve edebiyatını öğrencilere ve öğretmenlere şiddetle tavsiye ederim.

Yorum-2

Çok kapsamlı bir çalışma. Numuneler de son derece güven vericidir. Piyasadaki kitap kitaplarındaki en iyilerden biri. Türkçede çalışanların yararlanabileceği güzel bir kitap. Bunu çok sevdim.

Devamını Oku

Göstergebilimsel Serüven pdf

Dil Sanatları Kitapları kategorisine 7 Ocak, 2017 tarihinde eklendi, 226 defa okundu

Göstergebilimsel Serüven pdf

Bu kitap, insanoğlunu daha iyi kuşatan yoğun ve karmaşık anlatı evreni olan her türlü anlamlı bütün dünyayı sağlayacak bilim dalı olan efsanevi Roland Barthes’in otantik ve özgür bir macerasını sunuyor.
Avrupa manifestosunun (Semiyoloji, Göstergebilim) kurucularından büyük düşünür ve yazar olan Roland Barthes, göstergebilimin temel ilkelerini ve kavramlarını ortaya koymaz; aynı zamanda anlatı analizinin, yazı yazmanın, reklamcılığın, şehirciliğin, tıbbın, nesnelerin ana safhalarını da gösterir Günlük yaşamda, vb.

Göstergebilimsel Serüven Kitabı Okuyucu Yorumları

Göstergebilimsel serüven, özellikle seminerler ve konferanslar için büyük düşünce ve yazar Roland Barthes’ın teorik metinlerini içerir. Avrupa göstergelerinin (semiyotik) kurucularından Roland Barthes, bu metinlerde kendi eşsiz ve özgür araştırma macerasını sergiliyor; Karmaşık öyküler, evreni daha iyi anlamamızı sağlayacak temel ilkeleri ve kavramları sunuyor; Anlatım analizleri yapmakta ve edebiyat, reklamcılık, şehircilik, tıp, günlük yaşamdaki nesneler gibi çeşitli alanlara yaklaşım örnekleri sunmaktadır.

Yorum-2

R. Barthes’in “Grafik Serüven” adlı kitabı, Barthes’ın çeşitli dergilerde yayınlanan çeşitli metinleri, konferans metinlerini içermektedir. Çeviriyi yapan Mehmet Rifat (ve S. Rifat), bütün bu metinleri belirli bir mantık hattına koyuyor. “Semiological Adventure” metni bir giriş olarak ilk sipariş aldı. Burada Barthes, Göstergelerin konumunu ve bütün göstergebilimlerini ve bu konumun gelişiminin “macerasını” ifade eder. Ön bilimlerin bir “hayranlığı” ile, bilim dalına geçin, bilimsel çalışmaya çalışın ve nihayet metin analizine başlayın. Barthes’e göre (bu tanıma karşı gelse de), semitotist olma “tarihsel aşamaları” bunlardan oluşur.
M. Rifat, Barthes’ın metinlerini iki ana başlıkta toplamak -Studyological Adventure-1-Principles, 2-Fields

“Semiyolojik Macera” ve “Gözlemlenebilirliğe Doğru İdeolojik Eleştiri”
R. Barthes, Semiological Adventure kitabında “diğerleriyle” aynı adlı – ve kitabının – ilk yazımında semiyotik arkasındaki bu ideolojinin “diğerleri” tarafından eleştirildiğini belirtiyor. Burada “semantik”, bir “tam sembol” gibi ücret karşılığı olsa da (bir sembolik özellik olarak yukarıda belirttiğimiz gibi) bir kişi tarafından tanımlanabilen bir “durum” değildir “bir bilim” değildir.
“(…) Onun için bir isim kabul etmek zaten fazlasıyla yeterli.”
Kitaptaki ayrıntılı olarak bahsedilmeyen bu makalede bahsedilen eleştiri nedir? Barthes ve arkadaşları için “saldırgan” ne amaçlar? Küvetler, bahsetmemeyi tercih eder. “Maneviyatçılar, dinamikler, tarihsel figürler, spontan, karşıt şekillendiriciler, arkeo-marksistler” gibi başlıkları atarak yalnızca “adres” ve bütün “iz” lerin hepsini “işaretler” haline getirmek yeterlidir. “Isms” sözcükleri Barthes temsilciliklerinin işaretlerini yakalayacak ve Barthes bu tartışmanın ötesine geçmeyi önlüyor.

Eleştiri, yapısal dilbilimden kaynaklanan göstergebilimlerin tarih öncesi, anti diyalektik, statüko olduğu yönündedir. Yapısalcılığın “anlamsal” “bütünlük” e dönüştürülmesi, yapısal dilbiliminki ile değil, aynı zamanda yapısal dilbilimdeki gibi sempatikleşmenin de göz önüne alınması, nesnenin kendisinde bir öz olarak “özerk” olarak incelenmesi “Varlık,” nesne “nin yaratılış süreci ve ideolojisinin cehaleti eleştiri esasını teşkil eder.

Devamını Oku

Çevirinin Abc’si pdf

Dil Sanatları Kitapları kategorisine 7 Ocak, 2017 tarihinde eklendi, 216 defa okundu

Çevirinin Abc’si pdf

Tercüme davası bugüne kadar binlerce kitap ve akademik çalışma konusu olmuştur ve ülkemizde yapılan çeviride gösterilen ilgi 1970’lerden beri artmış ve artmıştır.

Türkiye’de kültür, bilim ve düşünce yoğun bir dönüm noktasından beslenmektedir. Bu nedenle, çeviri alanını derinlemesine anlamak, uygulama alanının çeşitliliği ve gelişimi hakkında bilgi edinmek, çeviri kültürel yönlerini ve bununla birlikte kültürlerarası iletimde taşıdığı rolü görebilmek önemlidir. Eleştirel bir bakış,

Ve izlediği yönü anlamak için bir ön şarttır.

Çeviriye de bir giriş niteliğinde olan ABC, çevirinin uygulanmış ve mesleki bir alan olarak ele alındığı, konunun geniş bir çerçevede ele alınmasının yanı sıra, sosyal bilimlerin ve insan bilimlerinin disiplinlerarası bir şube olarak çevrilebilir bir özetini sunacak. .

Çevirinin Abc’si Kitabı Okuyucu Yorumları

Çevirme bilimi öğrencisi olarak, bu kitabın yardımıyla çeviri bilim kavramlarını çok iyi bilirim. Bu kitapçığı tanıtım kursumuzda kullanıyoruz. Önümüzdeki yıllarda dilbilim ve teknik çeviri derslerinden de yararlanacağız. Kitap teorik bilgiye dayansa da, okuyucuyu sıkmamakta ve unutulmaz bilgiler. Bunu, filolojide veya bölümleri yorumlayan arkadaşlarınıza tavsiye edebilirim.

Yorum-2

Türkiye ve dünyadaki çeviri çalışmaları, kurumlar ve eğitimlerle ilgili temel ve teorik bilgileri sağlayan, oldukça açık ve bilgilendirici bir kitabı tavsiye eden bir kitap tavsiye ederim.

Devamını Oku