"Hukuk Kitapları" Kategorisi

Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri pdf

Hukuk Kitapları kategorisine 28 Aralık, 2016 tarihinde eklendi, 364 defa okundu

Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri pdf

Batı kökenli “anayasa” ve “anayasallaşma” hareketlerinde, neredeyse tüm Avrupa, 18. yüzyılın sonlarında yerel meclislerin geleneklerinden parlamento geçiş dönemine girdi. Özünde liberal ve demokratik değişiklikler içeren bu temel dönüşümlerde burjuvazi feodal-aristokrat kurumların gücünde belirleyici bir rol oynamıştır. Elinizdeki kitap, “Çok Uluslu Osmanlı İmparatorluğu” başlayarak “Türkiye’de ulusal devlet kurulması” ve “çok partili rejim” başlığı altında anayasa değişikliği sorunlarına ışık tutmaya çalışıyor.

Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri Okuyucu İncelemesi

18. yüzyılda Avrupa’da başlayan anayasa hareketleri kısa bir süre sonra Osmanlı Devletine yayılmıştır. Devletin kötü döneminde kendini hissettirmeye başlayan anayasal süreç, sened ittifakıyla 7 Ekim 1808’de başladı. Bazen bu da kesildi ve bazı iyileştirmeler yapıldı. Osmanlı klasik döneminden başlayarak, bu kitap yenileme dönemi, Tanzimat, reform, I. ve II. Anayasal Monarşi, Yeni Türk Devletinin kurulması, 1921 Anayasa Hukuku, 1924 Anayasası ve 1961 Anayasaları ve işlevleri, uygulamaları ve eksiklikleri incelenmiştir.
Açık. Kitapta anayasal süreçler incelendiğinde, doğal olarak siyasi olaylara çok fazla yer verilmiştir. Zaten anayasal talepler ve faaliyetler siyasi faaliyetlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu gibi çokuluslu bir devlette başlayan anayasal süreç ulusal Türk devletiyle devam etti ve Türkiye’de çok partili dönemde devam etti. Kesintilerin ve askeri müdahalelerin mevcut oluşum üzerindeki etkilerini inceliyor.
Bir kitap çok geniş bir hayrana yazılmıştır. Yazar konuyla ilgili oldukça esastır. Kitabın bazı kısımları aşırı ayrıntı girişi nedeniyle sıkıcı olmasına rağmen, sık sık rahatsız okunurlar. Kitap dil ​​dili ve okunaklı. Yazar, bazı konuları anlamak için soruyu vurgulayarak okuyucuya konu hakkında bilgi vermenin önemini vurguladı .

Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri Okuyucu Yorumları

2002’de, dirsek aldığım her sevgili ustasına dua ettiğimde kaybettiğim bir kitap.
Anayasal süreç açıklandığında ne tür ortam hazırlandı? İlk tepkiler, muhalifler, destekçiler, uyum süreci, olaylar, tarihsel gelişme. O rüyayı gören zamanlara götürür, o zaman yaşayan bir insana kıyasla iyidir, o dönemi anlamamda bana yardımcı olur …

Yorum-2

Kronolojik olarak Türkiye’de anayasa serüvenini Osmanlı İmparatorluğu’ndan toplayan güzel bir eser. Sadece Anayasa değil, aynı zamanda anayasaları etkileyen süreçler de açıkça anlaşılıyor.
Önce 1808 Sened-i İttifak, daha sonra 1839 Tanzimat Fermanı, 1856 Islahat Fermanı ve son olarak 1876 Anayasası ve I. Anayasal Monarşi ile başladı. İkinci Meşrutiyet Dönemi ve 1909 Anayasa değişiklikleri sonraki neslin hareketi ile çakıştı.
1921 Anayasal Esas ve Cumhuriyetle başlayan 1924 Anayasası. Bununla birlikte, 1960 Devrimi’nden sonra tek parti ve çok partili siyasi yaşamın gelişen deneyimleri ve 1961 Anayasası.
Son olarak, çalışma 1982 Anayasasıyla tamamlandı.
Bu, yalnızca avukatları değil, bugünlerde geldiğimiz süreçleri görmek isteyen herkes için okunması gereken bir çalışmadır.

Devamını Oku

Uluslararası Örgütler Hukuku Birleşmiş Milletler Sistemi pdf

Hukuk Kitapları kategorisine 28 Kasım, 2016 tarihinde eklendi, 208 defa okundu

Uluslararası Örgütler Hukuku Birleşmiş Milletler Sistemi pdf

Erdem Denk tarafından yazılan Uluslararası Örgütler Hukuku Birleşmiş Milletler Sistemi kitabı

Farklı itirazlara, eleştirilere ve hatta yok sayma anlamına gelen uygulamalara rağmen BM’nin günümüz uluslararası ilişkiler hukuk sisteminin temel yapısı olmaya devam ettiği söylenebilir. Kuşkusuz bunda neredeyse tüm devletlerin üyesi olması ve eğitimden sağlığa, iklimden turizme varana kadar hemen hemen her konuda çalışmalar yapan bileşenlere sahip olması önemli bir etken. Üstelik  klişe ifadeyle “şu meşhur küreselleşme dönemi” klasik egemenlik anlayışını dönüştürdüğü gibi uluslararası hukuku da adeta bir “iç hukuk ” haline getiriyor ve bu sürecin belki de en önemli araçlarından biri de Uzmanlık Örgütleri’yle birlikte bir bütün oluşturan “BM sistemi”.

Öte yandan, BM’nin en çok dikkat çeken özelliğinin ana organı olan Güvenlik Konseyi’ne “dünya barışını koruma ve kollama “görev ve yetkisinin verilmesi olduğu da açık. Üstelik bu yetkinin ancak Güvenlik Konseyi’nin bazı üyelerine “daha eşit” statüsü verilmesiyle yerine getirilebileceğinin öngörülmesi, ziyadesiyle tartışmalı olsa da, somut bir veri.

Buysa bize uluslararası barış ve güvenliği koruma” kavramının aslında “savaş olmaması”nı değil “kurulmuş statükonun korunması bozulmaması” durumunu ifade ettiğini gösteriyor. Zaten örgüte dönem dönem kimi devletler tarafından yapılan en önemli itiraz da bu. Ne var ki, itirazcı devletlerin temel derdinin mevcut sistemin adaletsizliğini gidermekten ziyade kendilerinin de “(yeni) statüko kuran” aktörler olarak tanınması olduğu görülmekte. BM’yi herkesin her an işine gelebilecek “evladiyelik bir örgüt” olarak meşru kılan da büyük ölçüde bu durum olsa gerek. Zira “dünya barışı” gibi meşru bir hedefin ancak başta BM olmak üzere uluslararası örgütler üzerinden sağlanabileceği görüşü bir yana, devletlerin BM’yi içinde uygun konum elde ederek diğerlerine karşı kullanılacak çok işlevsel bir ara yüz olarak gördüğü anlaşılıyor.

Çalışma tüm bu nedenle uluslararası örgütlerin genel özellikleriyle MC deneyiminin ışığında “evrensel iddialı” bu örgütün kurumsal, hukuksal ve siyasal hikayesini etraflıca ele almaya çalışıyor.

Devamını Oku

İnsan Kaynakları Yönetimi pdf

Hukuk Kitapları kategorisine 27 Kasım, 2016 tarihinde eklendi, 200 defa okundu

İnsan Kaynakları Yönetimi pdf

Üniversitelerin işletme gibi bölümlerinde okutulan ve en şirketler için en önemli departmanlardan biri olan insan kaynaklaı yönetimi için muazzam bir kaynak.

Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak firmaların istihdam ettikleri iş gücü git gide yeterliliği daha yüksek bireylerden oluşmakta, bu nedenle de insan kaynakları yönetimi gün geçtikçe önem kazanmakta ve içerik olarak da zenginleşmektedir. İşletmelerin bu en önemli varlığının yönetimi hakkında sadece bu konuda özel uzmanlığı olan deneyimli kişilerin çalıştırılması yetmemekte, bütün yönetim kademelerinde çalışanların konu ile ilgili bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

Günümüzde ilgi gören bir uzmanlık alanı haline gelen insan kaynakları yönetimi hem teorik hem de pratik bilgileri içermektedir. Bu nedenle bu kitabın hazırlanışı sırasında, benzerlerinden farklı olarak, akademisyenlerin yanında insan kaynakları ve iş hukuku alanında uzman olarak çeşitli kurum ve kuruluşlarda eğitim veren ve danışmanlık yapan yazarlar da yer almıştır.

Devamını Oku

Hukuk Bürosu Yönetimi pdf

Hukuk Kitapları kategorisine 27 Kasım, 2016 tarihinde eklendi, 215 defa okundu

Hukuk Bürosu Yönetimi pdf

Reşat Eraksoy tarafından yazılan hukuk bürosu yönetimi kitabı tüm hukukçuların başucu kitabı olmaya aday.

Avukatlar, firmaların stratejik yapılanması ve önlem alma disiplini içinde hukuki konuları önceden düşünüp tasarlamalarına uygun şekilde “önleyici hukuk” tarafında yer almaya başlamışlardır. Bu durum avukatlara duyulan ihtiyacı artırmış, avukatların hukuksal çerçeveyi oluşturan, planlayan, bunu yürüten ve sorun çıktığında problemleri çözüp daha sonra da problemlerin tekrar ortaya çıkmasını önleyecek yönetimsel önemi olan bir uzman haline getirmiştir. Bununla birlikte işletme yönetimi, içeriğine hukuk hizmetini ve hukuk işleri yönetimini de dahil etmeye başlamıştır. Bu bağlamda hukuk hizmetleri de işletme yönetimi ilkeleri açısından incelenerek avukatların daha iyi hizmet sunmalarını sağlayacak şekilde geliştirilebilecektir.

Reşat Eraksoy bu eserinde, işletme yönetimi ilkelerini ve stratejik planlama, müvekkil ilişkileri yönetimi, finans, insan kaynakları, bilgi işlem uygulamaları ile dosyalama ve genel işleyiş kurallarını bürolarda uygulamaya almak için avukatlara ve bürolarda çalışan profesyonellere yol göstermektedir. Hukuk bürolarından hizmet isteyen şirketlerin hizmet sunumunda, artan talepleri hukuk hizmetini üreten büroların kurumsallaşmasını ve bürolarını bir işletme gibi yönetmelerini gerektirmektedir.

Hukuk Bürosu Yönetimi, kariyerlerinin başındaki veya halihazırda bir büroda çalışan avukatlara hukuk bürosu yönetimine dair temel kavramları uygulamalı olarak aktarmaktadır. Bu sayede avukatlar yıllar ilerledikçe mesleki bilginin yanı sıra işletme yönetimine dair bilgilerle de donanmış olacaklardır.

Devamını Oku

Suçlar ve Cezalar Hakkında pdf

Hukuk Kitapları kategorisine 27 Kasım, 2016 tarihinde eklendi, 192 defa okundu

Suçlar ve Cezalar Hakkında pdf

Suçlar ve Cezalar Hakkında kitabıyla ceza hukuku alanında bir çığır açan Beccaria şöyle diyor: “Bir cezanın, bir ya da birden çok kişi tarafından bir yurttaşa karşı uygulanan kaba bir güç, şiddet olmaması ve sayılmaması için, her şeyden önce kesinlikle herkese açık, çabuk, kaçınılmaz, belli koşullarda olabilir yaptırımların en ılımlısı ve en azı, suçların ağırlığıyla orantılı ve yasalar tarafından belirlenmiş bulunması zorunludur.”

Türk hukukçusu, Beccaria’nın Suçlar ve Cezalar Hakkında adlı anıt yapıtını her zaman kolayca ulaşabileceği bir yerde, hatta elinin altında bulundurmalıdır. Tıpkı bir sözlük gibi, bir ceza yasası gibi… Çünkü bu yapıt, ceza yasalarının bir ilkeler sözlüğüdür. Hem de vazgeçilmez bir sözlüğü… O açıdan, tarihin dışına düşmüş Türk hukukçusu onun içine girmeli, gerçekleri oradan görmeli ve uzun uzun düşünmelidir. Kim ki bunu yapar, ceza hukukuyla buluştuğunu değil, onu yeniden keşfettiğini görür.

Devamını Oku

Türkiye’nin Hukuk Serüveni pdf indir

Hukuk Kitapları kategorisine 24 Kasım, 2016 tarihinde eklendi, 223 defa okundu

Türkiye’nin Hukuk Serüveni pdf indir

Taha Akyol tarafından yazılan kitap

İslam hukukunda hukuka ve demokrasiye geçiş problemleri

“Bütünüyle, felsefesi ve tekniği ile, demokrasi Müslümanların siyasi sistemi olamaz. Ancak demokratik mekanizma, İslâm ve siyaset teorisinin ilkeleri doğrultusunda –daha iyisini buluncaya kadar– kullanılabilir.”

– Hayrettin Karaman,Yeni Şafak, 29 Mayıs 2014

“Siyasal hayatta çoğulculuk ve yarış, hoşgörü ve demokrasi kültürünün olmazsa olmazıdır; dini düşüncede çok seslilik rahmet sayılır.”

– Ali Bardakoğlu, 15 Mart 2014, Ankara’da İlahiyat Akademisi’nde konuşma

İlahiyatçılar arasındaki bu esaslı görüş farkı, Taha Akyol’u İslam tarihinde ortaya çıkan siyaset ve hukuk sorunlarını araştırmaya yöneltti.

  • Müslümanlar neden Cemel ve Sıffin’de birbirlerini öldürdü?
  • Kerbela faciasını önleyecek hukuki bir kurum neden yoktu?
  • İslami ve örfi olarak köklü bir hukuk sistemine sahip olan Osmanlı, 
    neden Batı’dan kanunlar aldı?
  • Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet… Hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı konularında yolun neresindeyiz?

Taha Akyol, bu soruların cevaplarını Türkiye’nin Hukuk Serüveni’nde araştırıyor.

Yazar Hakkında:

1946 yılında Yozgat’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Yozgat’ta tamamladıktan sonra İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Bir süre Yozgat’ta serbest avukat olarak çalıştıktan sonra Ankara’ya taşınarak Hergün gazetesinde köşe yazarlığına başladı. Daha sonra haftalık siyasi haber dergisi Yankı’da yönetici ve araştırmacı olarak çalıştı. 1987 yılında Tercüman gazetesinin genel yayın müdürü oldu. Aynı gazetede köşe yazarlığı yaptı.  Akyol 1992-2011 yılları arasında Milliyet gazetesinde yazdı. 2011 yılından bu yana Hürriyet gazetesinde köşe yazıları yazıyor. İngilizce bilen Akyol, evli ve iki çocuk babası…

 

Devamını Oku

İngilizce Karşılıklarıyla Hukukun Temel Kavramları pdf indir

Hukuk Kitapları kategorisine 24 Kasım, 2016 tarihinde eklendi, 199 defa okundu

Kemal Gözler tarafından yazılan ve bir çok üniversite öğrencisi için muazzam bir kaynak olan İngilizce Karşılıklarıyla Hukukun Temel Kavramları kitabı. İçerisinde Hukukun bilgi kaynakları,Toplumsal düzen kuralları,Hukukun kaynakları,Hukukun dalları

Yargı örgütü,Dava türleri,Hukuk kurallarının Uygulanması,Hukuki olaylar, fiiller ve İşlemler,Hak kavramı,Müeyyide kavramı
,Kişilik kavramı,Sorumluluk kavramı,Borç kavramı,Mülkiyet kavramı,Miras kavramı gibi bölümler vardır.

Devamını Oku